Moudrý člověk udělá ihned to, co blázen až na poslední chvíli. Oba dělají tu samou věc, jen každý v jinou dobu.
ZÁKLADNÍ KROKY ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU

Úkol vedení – uvědomění si a rozhodnutí
že učiní zákazníka ústředním bodem celého řešení a k tomu že zajistí plnění právních požadavků a požadavků zainteresovaných stran že bezpečná práce a ochrana zdraví při práci je prioritou a k tomu Zapojit všechny zaměstnance Každý váš zaměstnanec musí pochopit, že pokud nesplníte přání zákazníka co nejrychleji, aniž by jste obětovali cokoli z kvality, dokáže to váš konkurent. (Pozn.: pokud nevěříte, že všichni vaší zaměstnanci mohou přispět k úspěchu vaší společnosti, pak nepomůže sebelepší technologie Zajistit plnění právních požadavků a požadavků zainteresovaných stran.

Provedení popisu všech činností a procesů
systém musí být šitý na míru popis procesů musí vycházet ze skutečných procesů ve společnosti !!! nelze zajistit jinak, než, že vedení společnosti musí sednout, sestavit a popsat procesy.

Identifikovat rizika z jednotlivých oblastí (EMS, BOZP, ISMS)
Rizika vyhodnotit, stanovit způsob sledování a přijmout opatření k jejich eliminaci Stanovit havarijní plány.

Nastavit formu a způsob stanovování zdrojů - jedna z nejsložitějších věcí zajištění normy
Lidé, Finance, Infrastruktura ( stroje, budovy, auta, SW a HW ap., ale i náklady na školení), Pracovní prostředí ( vybavení kanceláří a provozů, bezpečnost apod.), Čas Uvědomit si, že: „Penězi se čas nahradit nedá“.

Nastavit systém řízení neshod s tím, že:
Neshody nejsou jen reklamace Ignorovat špatné zprávy je zaručený recept na úpadek Lidé, kteří stojí v čele jakéhokoli podnikání, by měli být připraveni naslouchat špatným zprávám od svého prodejního personálu, vývojářů, servisů i od zákazníků. Když se rozezní alarm, nesmíte ho prostě vypnout a spát dál, pokud si přejete, aby Vaše firma přežila.

Uvést do praxe popsané a definované činnosti a procesy a k tomu:
Plánovat, školit.

Zajistit „Sledování - Monitorování a měření“ a k tomu vše:
Evidovat, kontrolovat, analyzovat, přezkoumávat s tím, že: Obchodní činnost každé firmy stojí a padá s důkladnou analýzou svých čísel Porozumění číslům se nedá ničím nahradit Vysokou prioritu musí mít rozhodnutí, založená na faktech.

Celý systém „neustále zlepšovat“.