Moudrý člověk udělá ihned to, co blázen až na poslední chvíli. Oba dělají tu samou věc, jen každý v jinou dobu.
QMS podle ČSN EN ISO 9001 : 2009
EMS podle ČSN EN ISO 14001 : 2005
BOZP podle ČSN OHSAS 18001 : 2008
ISMS podle ČSN ISO/IEC 27001 : 2006
SO - společenskou odpovědnost podniků podle modelu KORP
Řízení rizik BOZP
Koordinace BOZP na staveništích
Požární ochrana

Chcete
Chcete...?

Nabízím pomoc pro možnost kladné odpovědi na výše uvedené otázky.

Nabízím

technickou pomoc, konzultace a poradenství (provedení analýzy, pomoc s přípravou a vypracováním dokumentace, školení zaměstnanců, vyškolení interních auditorů, spoluúčast při certifikaci) při zavádění, úpravách a udržování
Nabízím provádění interních auditů podle normy ČSN EN ISO 19011:2012, návrhů na opatření k nápravě, údržbu systémů včetně Doporučím a také zajistím vhodnou certifikační společnost.

Realizace: doba zavedení jednoho systému a připravení firmy k certifikaci je smluvní. Optimálně činí 3 až 5 měsíců podle zaváděného systému a velikosti a stávajícího stupně řízení firmy.

V případě potřeby spolupracuji s dalšími specialisty v daných oblastech.

Mimo vlastní činnost konzultanta a poradce v oblasti zavádění a údržby systémů QMS, EMS, BOZP nabízím zavádění systému bezpečnosti informací podle ČSN ISO/IEC 27001: 2006 a také společenské odpovědnosti podniků podle modelu KORP.

Nabízím rovněž jako držitel osvědčení dle zákona 309/2006 Sb.: a jako držitel osvědčení dle § 11, zákona 133/1985 Sb. O požární ochraně