Moudrý člověk udělá ihned to, co blázen až na poslední chvíli. Oba dělají tu samou věc, jen každý v jinou dobu.
CENY a SPLNĚNÍ DÍLA:

Řeči peněz rozumí skutečně každý.

Cena nabízené služby (zavedení jednoho systému a připravení firmy k certifikaci) je smluvní a bude dohodnuta při konkrétní nabídce.

Cena je závislá na velikosti a stávajícím stupni řízení firmy, počtu zaváděných systémů a tím na době zavádění systémů.

Vzhledem k nízkým provozním nákladům OSVČ si mohu dovolit nabídnout pro firmy velmi zajímavou cenu.

Záloha předem není vyžadována. Fakturace je ve dvou etapách - po ukončení 1. části díla a doplatek po převzetí celého díla po provedení certifikačního auditu. Cestovní náklady dle platných předpisů. Diety a čas na cestě nejsou účtovány.

Dílo je splněno a právo fakturovat vzniká:
  • při zavádění systému:

  • -písemným převzetím díla

  • při údržbě systému:

  • - provedením interního auditu včetně vypracování zprávy nebo
    - provedením dohodnuté technické pomoci za dohodnuté období
    - provedením zákonných kontrol a školení