Nikdy neříkej že to nejde, řekni, že to neumíš.
REFERENCE:

Název firmy: KDZ, spol. s r.o.
Sídlo firmy: Vizovice
Hlavní činnost: Technické dodávky odborných učeben se zaměřením na elektronické vybavení a audiovizuální prvky ve výuce.
Zavedený systém: QMS, BOZP, PO
Kontaktní osoba: Milan Dvořáček
Telefon: 577 453 104


Zpět...