Jack Welch, předseda správní rady GE řekl: " Schopnost každé firmy učit se a rychle využít získaných poznatků k akci je zásadní konkurenční výhodou".
REFERENCE:

Název firmy: PEKOS s.r.o.
Sídlo firmy: Ostrava
Hlavní činnost: Telekomunikační montáže rozvodů a zařízení, prodej a údržba telekomunikačních zařízení.
Zavedený systém: QMS, BOZP, PO
Kontaktní osoba: Miroslav Lošák
Telefon: 595 693 041


Zpět...