Výchova v řízení jakosti dnes není žádný luxus, nýbrž NUTNOST (zvláště pokud jde o účast na světových trzích).